Clandestino Festival 2012

Clandestino Festival har ägt rum årligen i Göteborg sedan 2003. Det är en alternativ musikfestival som också inkluderar andra konstformer och samtal. Med internationella artister från platser som formats av den globala migrationens vågbrus skapas här ett nydanande alternativ till kommersiell mainstreamkultur.

http://clandestinofestival.org/2012/

11/4/2011 - pågående