Blogg - Etikett Forum

Världsbutikerna för Rättvis Handel kommunicerar internt med våra verktyg

Världsbutikerna för Rättvis Handel är medlemsorganisationen för drygt fyrtio världsbutiker i Sverige. Genom försäljning av varor enligt de internationella kriterierna för rättvis handel samt informationsspridning och opinionsbildning verkar de lokala världsbutikerna för ökad medvetenhet om rättvis handel och en rättvisare global handel. Världsbutikerna för Rättvis Handel är medlem i World Fair Trade Organization.

Vi blev kontaktade för att ge råd i hur de skulle kunna underlätta sin interna kommunikation och utskick av nyhetsbrev. Vi specialanpassade vårt bloggsystem för deras behov och gjorde en struktur för hur medlemsbutikerna kan ta del av innehållet på plattformen.

Vi hjälpte även till att flytta deras publika hemsida (ej utvecklad av oss) till ett billigare och bättre webbhotell.

Skrivet av Jesper Lind, Monday, September 21, 2009